Konsertsalen är muséets största rum. Förutom olika typer av klaverinstrument från 1600-talet till 1900-talet, finns här även harpor, gambor, en österrikisk barockorgel från omkring 1670 samt en italiensk teorb (basluta) signerad venetianaren Magnus Tieffenbrucker. Väggarna pryds av porträtt av tonsättare och musikpersonligheter. Här kan man också se ett körpartitur från 1600-talets första hälft, där hela kören kan läsa ur samma bok. Stycket är en Matteuspassion av Giovanni Rovetta (ca 1595-1668). I konsertsalen anordnas regelbundet uppskattade kammarmusikkonserter.