Stiftelsen Musikkulturens Främjande
     ett musikmuseum i Stockholm som är helt inriktat på klassisk musik. Här finner man instrument från 1500-talet och framåt med tonvikt på 1800-talet. I arkivet har vi en helt unik manuskript- och brevsamling som är tillgänglig för forskare.

Upplev den unika samlingen i en inspirerande atmosfär där levande möten med musikhistorien äger rum och där personlig guidning ger tillfälle till samtal. Stiftelsen anordnar även regelbundet välbesökta konserter.

Varmt Välkommen!