Museet är flitigt besökt av både svenska och utländska forskare. För att bättre betjäna dessa pågår fortgående en katalogisering och digitalisering av samlingarna som som består av instrument, manuskript och brev. Stiftelsen förvaltar även professor Ingmar Bengtssons arkiv och bibliotek.

Museet bedriver en omfattande konsertverksamhet med 4-5 egna konserter per år. Utöver detta så finns möjlighet att hyra lokalen för konserter.