I detta rum finns många olika blåsinstrument representerade. Flera av blåsinstrumenten utvecklades under 1800-talet till sin nuvarande form, samtidigt som andra blev kvar på experimentstadiet eller ersattes av nya. Ophicleide (t.v. i bilden nedan), tenorhorn och cornofon är typer av instrument som inte längre används i någon större utsträckning. En flygel med inbyggt slagverk och representanter för de tidiga upprättstående klaverinstrumenten är exempel på 1800-talets experimentlusta.

I detta rum finns även olika klaverinstrument från 1800-talet.

En girafflygel t.h. och en flygel av Johann Fritz t.v.