Flygel av Pleyel som tillhört Frédéric Chopin

1800-talet var romantikens århundrade präglat av det intima såväl som det storslagna och virtuosa. Särskilt operakonsten blomstrade under epoken och i Paris var grand opéra på modet. Den utmärktes av stora körer, marscher och baletter samt gärna grandiosa scener ur historien. På konsertestraden tog de stora virtuoserna plats – sångare som Rubini och Jenny Lind, pianister som Franz Liszt och Frédéric Chopin samt violinister som Niccolò Paganini, bara för att nämna några. En central plats i detta rum har en Pleyelflygel från 1844 som tillhört Chopin. Här finns även en sekretär och andra föremål som tillhört Georges Bizet, samt Carl Milles byst föreställande Bizet, vilken han utförde åt vännen Rudolf Nydahl. På väggarna syns, förutom en litografi av Toulouse-Lautrec, operaaffischer från 1800-talet. Man kan även se en teckning utförd av den franska författarinnan Georges Sand, samt en byst föreställande Rossini. Instrumenten i detta rum återspeglar 1800-talets snabba tekniska utveckling med en tilltagande industrialisering av instrumenttillverkningen.