Musicerandet var ett vanligt inslag i salongerna, då man även högläste och diskuterade kultur och politik. I detta rum, präglat av konst och instrument från 1700-talet, återfinns ett elegant klavikord tillverkat av Hieronymus Albrecht Hass, ett antal så kallade dansmästarfioler (pochetter) samt två cembali. Den ökade kontakten med ostasien i mitten av 1700-talet förde med sig ett ökat intresse för det orientaliska och inspirerade bland annat till att smycka instrument med kinesiska figurer och landskap – så kallade kineserier.