Stiftelsens Jubileumsbok som utkom till 100-årsjubileet den 22 januari 2020

Katalogen över musikmanuskripten utgavs 1995 av Bonnie & Erling
Lomnäs under titeln Catalogue of Music Manuscripts. En preliminär katalog,
sammanställd av Gunnar Holst, trycktes 1974 i Svenskt musikhistoriskt
arkiv, Bulletin 8. Den omfattar både musikmanuskripten och breven i
Nydahls samling. 150 kr

Brevsamlingens katalog utgavs 1999 av Bonnie Lomnäs under titeln
Catalogue of Letters and Other Documents. I den finns också två separata
förteckningar: en över samtliga adressater och en över alla egennamn som
förekommer i breven. 150 kr.  Båda kataloger kan köpas för 300 kr + porto.

  • Stiftelsen Musikkulturens Främjande: Stiftelsen Musikkulturens Främjande 1920 – 2020 (Jubileumsboken), SMF, Stockholm 2020, ISBN 978-91-519-3358-0. 350:- + porto.
  • Bonnie and Erling Lomnäs: Stiftelsen Musikkulturens Främjande, Catalogue of Music Manuscripts, Musikaliska akademiens bibliotek, Stockholm 1995, Musik i Sverige nr 9, ISBN 91-85172-16-2, ISSN 0077-2518. 150:- + porto.
  • Bonnie Lomnäs: Stiftelsen Musikkulturens Främjande (The Nydahl Collection) Catalogue of Letters and Other Documents, Statens musikbiliotek, Stockholm 1999, Musik i Sweden No. 11, ISBN 91-85172-07-3, ISSN 0077-2518. 150:- + porto. 
  • Lesley A. Wright: Georges Bizet letters in the Nydahl Collection, Kungl. Musikaliska Akademien, Stockholm 1988, ISBN 91-85428-6
  • Julius Rabe: Georges Bizet, en minnesteckning, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1925 (nytryck 1988)

Beställningsformulär