Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://nydahlcoll.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem (GDPR)

I maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar personuppgifter. Detta kommer medföra att vi blir tvungna att inhämta nya medgivanden från våra museivänner för att man i fortsättningen skall kunna få vårt nyhetsbrev.