Stiftelsen Musikkulturens Främjande

The Nydahl Collection

 
   
 

Välkommen

In English

 

 

Tel. 08-6617171 (avlyssnas sporadiskt under sommaren)

e-post: smf(snabela)nydahlcoll.se

 
 

 

Teckna vårt nyhetsbrev för information om konserter mm 

I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar personuppgifter. Detta kommer medföra att vi blir tvungna att inhämta nya medgivanden från våra museivänner för att man i fortsättningen skall kunna få vårt nyhetsbrev.

 

 

 

 

  Konserter och evenemang denna månad  
 

logo