Robert Holmin, Edward Klingspor, Göran Grahn

 

Robert Holmin har arbetat som intendent sedan 1995. Robert handhar fotografering av instrument och manuskript samt sköter om hemsidan. Robert har även ett produktionsbolag för fonogram med hemsida: Soundspheres.com
Edward Klingspor är intendent och har arbetat vid museet sedan 2004. Edward har bland annat hand om internationella forskningsärenden. Edward har även uppdrag för Sveriges Radio och Kungliga Operan.
Göran Grahn är intendent och museichef för museet och har arbetat vid SMF sedan 1980. Göran verkar också som konsult och sakkunnig i orgelrestaureringsfrågor både i Sverige och i Baltikum. Orgelkonsult.se