Många som kommer till oss förväxlar oss med det statliga musikmuseet, men vi håller till längre bort på Riddargatan i höjd med Styrmansgatan.

Välkommen att besöka oss på våra visningstider som är tisdagar och torsdagar kl 11.00 och 12.00

 

Stiftelsen åtnjuter inga statliga eller kommunala bidrag. Vi tar därför tacksamt emot bidrag till vår verksamhet. Följande länk tar dig till donationssidan.

Tack på förhand!

Riddargatan 35-37, 114 57 Stockholm
Tel. : 0 8-661 71 71.

E-post: smf(at)nydahlcoll.se

Teckna vårt nyhetsbrev för information om konserter mm 

I maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar personuppgifter. Detta kommer medföra att vi blir tvungna att inhämta nya medgivanden från våra museivänner för att man i fortsättningen skall kunna få vårt nyhetsbrev.