Kopiering av gambor ur samlingarna

Under Stockholm Fiddlerace 2007 kunde allmänheten få uppleva hur man bygger stråkinstrument från barocktiden.

Bland annat tillverkades en viola da gamba och som förlaga använde man sig av instrument ur Stiftelsens samlingar.

En tävling mot tiden

Elva violinbyggare hade samlats i Gamla stan för att utmana tiden. Under endast 24 timmar skulle tre olika stråkinstrument tillverkas – för att sedan provspelas.

Samtliga arbetsmoment utfördes, från grovbearbetning av stora träbitar till uppsträgning av de trävita instrumenten. Allt utfördes för hand efter traditionella hantverksmetoder så ingen bandsåg eller liknande var tillåtet.

Violinmakarna var uppdelade på tre lag med fyra personer i vardera. Den förste tillverkar sargkransen, den andre formar ut locket, den tredje gröper ur botten och den fjärde skär snäckan. När sedan tiden börjar dra ihop sig hjälps man åt att sätta samman instrumentet.

Violinbyggare från hela Europa

Gemensamt bland violinbyggarna är att de är utbildade vid någon av Europas violinbyggarskolor. De flesta har dessutom arbetat eller praktiserat en längre tid i en framstående verkstad.

Tillsammans med medlemmar ur branschförbundet Sveriges Violinbyggarmästare, var England, Tyskland, Frankrike, Holland, Schweiz, Norge och Finland representerade.

Instrument ur Stiftelsens samlingar.

Detta år var Fiddlerace en kringaktivitet till Stockholm Early Music Festival och därför valde man modeller med anknytning till Frankrike, eftersom det var temat för 2007 års festival.

Så deltagarna vände sig hit till Stiftelsen Musikkulturens Främjande där det finns två fina Franska 1700-tals gambor. Båda är tillverkade i Paris av Louis Guersain, 1751 respektive 1754 och ger Stiftelsens besökare en ovanlig möjlighet till att jämföra hans arbeten.

Gamborna är så kallade pardessus de viole, vilka är de minsta instrumenten i gambafamiljen.

Donation till Kungliga Musikhögskolan

Det var en önskan från deltagarnas sida att de nytillverkade instrumenten i en eller annan form skulle ge stöd till utbildning för unga stråkmusiker i Sverige.

Tack vare ekonomiskt stöd från branschförbundet Sveriges Violinbyggarmästare kunde viola da gamban skänkas till Kungliga Musikhögskolan, där den används av elever och lärare i undervisningen.

                                                                                                             Stefan Lindholm