Professor Ingmar Bengtsson

Professor Ingmar Bengtssons arkiv och bibliotek förvaltas av Stiftelsen Musikkulturens Främjande.

En förteckning av materialet gjordes år 2005 av Bonnie Lomnäs. Se PDF dokumenten nedan.

Presentation

Arkivalier

Musikalier

Korrespondens