Här kan Du ladda ned en PDF-fil med en förteckning av våra instrument

Checklist.pdf

Mer information kan erhållas från Stiftelsen Musikkulturens Främjande