Stiftelsen Musikkulturens Främjande
– ett musikmuseum i Stockholm

Upplev den unika samlingen i en inspirerande atmosfär där levande möten med musikhistorien äger rum och där personlig guidning ger tillfälle till samtal.

Muséet är tillgängligt för alla, såväl för
forskare som för musikälskare.