Stiftelsens hemsida har funnits i 15 år och har inte, förutom några tillägg, förändrats nämnvärt. Nu i och med att jag går i pension och vill lämna över ansvaret för hemsidan till efterträdare har det varit lämpligt att övergå till WordPress som är väsentligt mycket lättare att hantera än tidigare hemsidesprogram. Vi har fått hjälp med övergången av Mia Falgard som är barnbarn till vår grundare Rudolf Nydahl.

Som Ni märker är skillnaden inte jättestor i dagsläget men möjligheten att göra ändringar och tillägg finns där och jag hoppas att de som skall ta över framgent använder sidan för att kommunicera med våra museivänner och besökare. På så sätt kan vi fortsätta att vara en levande samlingspunkt för klassisk musik i Sverige. Så småningom kommer även den engelska versionen att göras om.

På hemsidan kan man nu även göra beställningar av våra publikationer som tex  den trevliga Jubileumsboken och tygkassen via formuläret på sidan Verksamhet/Publikationer

Robert Holmin