Catalogue of Letters and Other Documents

av Bonnie Lomnäs

Statens musiksamlingar
Stockholm 1998

Utgiven i samarbete med Stiftelsen Musikkulturens Främjande

I Stiftelsens samlig, och då inte minst i dess brevsamling, äger Sveriges musikvärld en verklig klenod. Den svenske musikälskaren och kaptenen Rudolf Nydahl (1882-1973) samlade under nära 50 års tid drygt 5400 brev och andra dokument, ca 2000 musik-manuskript, ungefär 550 musikinstrument, åtskillig musiklitteratur och många konstföremål med musikalisk anknytning. Samlingens brev är skrivna av och till tonsättare, musiker, musikhistoriker, kritiker m. fl. Dokumenten kan vara exempelvis kontrakt, libretti, artiklar eller recensioner. De flesta förvärven gjordes på auktioner, företrädesvis i Paris och Tyskland. Nydahl var en dem som köpte en stor del av Wilhelm Heyers samling brev (och musikalier) när den auktionerades bort 1927. Många brev till musikförläggare kunde i början av detta sekel inhandlas på auktion. På så sätt förvärvade Nydahl skrivelser som riktats till bl.a. husen Breitkopf & Härtel, Kistner, Peters, Schlesinger, Schuberth och Senff. Svenska brev har i stor utsträckning köpts på Stockholms boauktion eller har via privat korrespondens hamnat hos Nydahl. Stiftelsen Musikkulturens främjande (The Foundation for Furthering Musical Culture) grundades av Nydahl 1920, och sedan 1960-talet har sam-lingarna varit tillgängliga såväl för forskare som för allmänheten. En förteckning över samlingens musikmanuskript, Catalogue of Music Manuscripts, av Bonnie and Erling Lomnäs, publicerades l995 som nr 9 i skriftserien Musik i Sverige.
Breven i Stiftelsen Musikkulturens Främjande samling skrivna på inalles 11 språk, där franskan, tyskan och italienskan överväger. De äldsta breven stammar från slutet av 1500-talet och de senast förvärvade från 1970-talet. Det dominerande seklet är 1800-talet. Bland breven från ton-sättare finns ett antal från de allra största….
Bland musikforskare finns namn som Friedrich Chrysander, den oerhört flitige François-Joseph Fétis, Bach-forskaren Philipp Spitta, August Wilhelm Ambros och Max Friedlaender. Nydahl var även intresserad av litteratur, och ett smärre antal brev i samlingen är skrivna av författare, såväl utländska, Charles-Simon Favart, Jean-Jacques Rousseau (1 brev och 4 textfragment), Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, E.T.A. Hoffmann och  Romain Rolland, som svenska: Carl Michael Bellman (bl.a. 2 hyllningspoem och ett minnestal), Carl Jonas Love Almqvist och Gustaf Fröding (ur En morgondröm).