Aulan

Aulan är vårt största rum med möjlighet för 80 personer att sitta. Här har vi regelbundet konserter och andra sammankomster. Aulan kan hyras för konserter, styrelsemöten eller andra ändamål. Tills vidare är texterna på engelska.