Svenska rummet

Flöjtur av Pehr Strand byggt 1795

Till flöjturet hör 13 stycken valsar med musik från sent 1700-tal. Här spelas Abbé Voglers Serafimer-marsch

Tillbaka